Raportointi

Tietomassat liiketoiminnan tueksi


Rarportointi palveluiden tarve kasvaa Business Intelligencen (BI) ja Internet of Thingsin (IoT) ansiosta

 

Big Datan myötä myös raportointipalveluiden tarve on kasvanut räjähdysmäisesti. Business Intelligenceen (BI) tarvittavan datan kerääminen Big Dataksi hyödyntäen erilaisia Internet of Things (IoT) ratkaisuja vaatii laskentakapasiteettiä ja tallennustilaa. Tätä varten Pilvipalvelut ovat omiaan.

Vanhanaikainen ajattelumalli, jossa raportteja luodaan tai rakennetaan tarpeen esiintyessä ovat tulleet tiensä päähän. Raportoinnista saadaan suurin hyöty silloin, kun tiedetään mitä halutaan tietää, mihin tietoa halutaan verrata, sekä tarvitaanko samaa tietoa useammin kuin kerran. Automaattisten ja visuaalisesti selkeiden raporttien rakentaminen on oma taiteenlajinsa, jossa autamme mielellämme.

Business Intelligencen (BI) vaativat tiedot voidaan kerätä kätevästi eri järjestelmistä pilveen, joista voidaan ajaa ajastettu raportteja. Internet of Things (IoT) tyypiset ratkaisut ja palvelut ovat viime vuosina kasvattaneet hyödynnettävän datan keräämistä Big Dataksi. Pilvipalelumme auttavat laskentakapasiteetin tasaamisessa sekä tiedon automatisoidussa työstämisessä. Näin ollen Big Datasta tehtävä tiedonlouhinta Business Intelligenceä (BI) varten ei rasita tuotannossa käytettävää kapasiteettiä.

 

webintegration.png

Business Intelligence

Tietotekniikan kehittyessä ja liikkuvan työn sekä ”Bring Your Own Device” (BYOD) tyyppisen ajattelumaailman kehittymisessä Business Intelligenceä halutaan hyödyntää myös mobiilisti enenemissä määrin. Kattava mobiili –sovellus osaamisemme sekä oma serverisalimme antavat meille etumatkaa muihin kilpailijoihimme nähden.