AJANKOHTAISTA


IOT - sähkömittareiden etäluenta

| Sampo P.

 

IoT eli Internet of Things tarkoittaa Internettiin kytkettyjen laitteiden välistä keskustelua Internetin tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Avaamme tässä kirjoituksessa hieman miten toteutimme Suomen Energian Mittaukselle palvelun, jossa IoT laitteilta tuleva data visualisoidaan mobiililaitteille toimivalla tavalla. Tässä vaiheessa emme keskity IoT-ratkaisumme mahdollistavaan Business Intelligenceen tai Big Datan hyödyntämiseen.

Energianmittaus.fi

Suomen Energian Mittaus tarjoaa asiakkailleen, kuten Danske Bank, Port of Helsinki sekä muutamalle muulle suuryritykselle sähkön alamittareiden sekä vesimittareiden etäluentapalveluita. Palveluissa hyödynnetään IoT-laitteita, jotka lähettävät mittausdatan pilvipalveluun. Laitteet kommunikoivat pilveen suljetun APN –verkon yli (eriytetty GSM/LTE –verkko), jossa liikennöinti on priorisoitua muuhun puhelin- ja dataliikenteeseen nähden.

Vesimittauksen IoT-laitteet lähettävät mittaustietoa reaaliajassa pilveen, josta mittausdata visualisoidaan responsiivisen näkymän kautta asiakkaalle alle 5 sekunnin viiveellä. Tämä IoT –järjestelmä on siten lähes reaaliaikainen.

Selkeä käyttöliittymä (UI) sekä käyttäjälle tuotettu käyttökokemus (UX) ovat avainasemassa hyvän ja tehokkaasti hyödynnettävän järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Selkeästä näkymästä käyttäjä havaitsee heti, mikäli IoT-laitteen mittaustiedoissa on jotakin normaalista poikkeavaa. Lisäksi järjestelmän hälytystoiminnot auttavat huomaavaan mahdolliset putkivuodot tai -rikot ajoissa vahinkojen minimoimiseksi.

Palvelut edut

Sähkön alamittauspalvelun avulla vuokranantaja saa vuokralaisen todellisen sähkökulutustiedon automaattisesti sähköpostiin laskutuskausittain, tai mittaustiedot voidaan viedä suoraan johonkin kolmannen osapuolen järjestelmän rajapintaan kuten FimX tai Tampuuri. Alamittaustietoihin voidaan liittää päämittauksen data, jolloin alamittareiden ja päämittareiden välinen erotus nähdään selkeästi yhdellä vilkaisulla.

Tagit: energianmittaus sähkö

Palaa blogilistaukseen